شادى

“جشن آمرزش”

عید به معنى بازگشت و برگشتن است و از آن جهت عید نامیده شده است که در آن از اندوه به شادى باز مى‏ گردند و آن روز براى همه مردم، روز شادى است. همچنین گفته ‏اند از این جهت

بیشتر بخوانید...