برچسب: شادى

عيد سعيد فطر

“جشن آمرزش”

عید به معنى بازگشت و برگشتن است و از آن جهت عید نامیده شده است که در آن از اندوه به شادى باز مى‏ گردند

ادامه مطلب »