شأن

«راز فضیلت ها »

شناخت، پایه دین است و اظهار عقیده و انجام کارهای نیک از روی شناخت،به عقیده و اعمال، ارزش چندان برابر می‌دهد. لذا امیرالمؤمنین (علیه السلام) به کمیل فرمود: ” هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو به شناخت خیر و شر

بیشتر بخوانید...