سیره اهل بیت

«گوهر تواضع»

باسمه تعالی در آموزه‌های اسلامی، تواضع و فروتنی یکی از ارزشمندترین مکارم اخلاقی به شمار می‌رود و عموماً مردم، فرد متواضع را دوست دارند. خداوند در قرآن کريم می‌فرمايد: “و بندگان خداى رحمان كسانى‏اند كه روى زمين با تواضع گام برمى‌دارند.”[note]1-

بیشتر بخوانید...