برچسب: سیره امام کاظم ع

امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

« توطئه خلیفه »

همانند دزدها، از چراغ و روشنایی روز می‌ترسید. معلوم بود که از وجود پر برکت امام کاظم (علیه السلام) که همانند آفتاب در میان مردم،

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

«عالمترین مردم»

ابو بصیر می‌گوید: من به حضور امام کاظم (علیه السلام) مشرف شدم و گفتم: فداى تو شوم، امام را چگونه می‌توان شناخت؟ حضرت فرمود: به

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

« ارتباطی دوسویه»

امام صادق (علیه السلام) تازه به شهادت رسیده بود؛ اما آن حضرت به دلیل خفقان سیاسی و ترس از جان ولی خدا، امام بعد از

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

«زود قضاوت نکنیم!»

از عنایاتی که خداوند متعال به برگزیدگان خود در میان مردم نموده، این است که به آنها توانایی‌های ویژه‌ای عطا کرده است. این موضوع در

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

«میراث دار علوم »

قصد حج کرد؛ ولی نه برای بهره بردن از این سفر؛ بلکه می‌خواست قدرت خود را به رخ بکشد؛ غافل از آن که قرار بود

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

«کار و کوشش»

اسلام پیوسته مردم را به کار دعوت و تشویق نموده‌ است تا مردم در زندگی، افرادی مثبت و تأثیرگذار بوده و از کوشش و نشاط

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

« آوای مسیح »

“بریهه” بزرگ مسیحیان بود که هفتاد سال پیشوایی آنان را بر عهده داشت. هر آنچه از مسیح (علیه السلام) اعم از آیات، صفات، دلایل و

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

«امام، مراقب شیعیان…»

على بن یقطین در ظاهر از مقربان و نزدیکان هارون الرشید و در باطن، از شیعیان و محبین امام موسى کاظم (علیه السلام) بود. او

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

«متهم کیست؟»

دانش امامان(علیهم السلام)، گوهری است که همواره روشنگری می‌کند. این علم، نزد آنان همچون خورشیدی تابان است که شرایط، در آن تاثیری ندارد و در

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

« احسان به دشمن »

در شهر مدینه مردی گمنام و فرومایه به سر می‌برد که با امام کاظم (علیه السلام) دشمنی شدید و کینه قلبی دیرینه‌ای داشت. حکومت وقت

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

” شادمانی دل مؤمن “

حضرت امام موسی کاظم(علیه السلام) در زمان خویش به صابر و امین لقب یافته بودند و به عبد صالح شناخته شده، به کاظم مشهور گردیدند.

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

« … و دشمن شهادت می‌دهد »

سفیان بن نزار می‌گوید روزی نزد مأمون بودیم. او گفت: آیا می‌دانید من تشیع را از چه کسی آموختم؟ همه گفتند: نه؛ به خدا نمی‌دانیم.

ادامه مطلب »