برچسب: سیره امام مجتبی

امام حسن مجتبی (علیه السلام)

« اخلاق انتقاد »

شاید برای ما هم پیش آمده باشد که از سر حسن نیت بخواهیم تذکر و انتقاد صحیحی را نسبت به دوست یا برادر دینی خود

ادامه مطلب »