برچسب: سیاست مالى

امام حسن مجتبی (علیه السلام)

«اهل بیت (علیهم السلام) و سیاست»

گویند: کسى از حضرت امام حسن (علیه السلام) درباره سیاست پرسید، حضرت فرمود: “آن «سیاست» رعایت حقوق خداوند و زندگان و حقوق مردگان است: اما

ادامه مطلب »