سیاست بازی مأمون

“اعتراف به برتری”

در کتابهاى تاریخى چنین می‌خوانیم که  مأمون در ابتدا به حضرت امام رضا (علیه السلام) پیشنهاد خلافت کرد، ولى امام این پیشنهاد را نپذیرفت. پس از آن، مأمون مقام ولیعهدى را به ایشان عرضه نمود، ولى باز هم امام(علیه السلام)از

بیشتر بخوانید...