سپاس

« مرا فرا می‌خوانی … »

واقعاً عید چیست و عید بودن به چه معناست؟ لازم است که ابتدا معنای عید را چنانکه بزرگان در کتب خویش[note]1-این معنا را سید بن طاووس در کتاب “اقبال” ذکر می‌کند.[/note] بیان نموده‌اند، بدانیم. عید روز توجه خاص خدا بر

بیشتر بخوانید...