برچسب: سياست و مكر مامون

امام محمد بن علی الجواد (علیه السلام)

« تمجید از زبان دشمن »

چون مأمون[note]1- مأمون خلیفه عباسی است. او امام رضا (علیه اسلام) را مظلومانه به شهادت رساند. این ماجرا مؤید آنست که با وجود شناختی که

ادامه مطلب »