برچسب: سوره نساء،

حضرت عيسی مسيح (عليه السلام)

«بنده شایسته خدا»

“…إنما المسیح عیسی‌ ابن مریم رسول الله و کلمته ألقاها إلی‌ مریم و روح منه…” مسیح، عیسی‌ بن مریم فقط فرستاده خدا و کلمه (و

ادامه مطلب »