برچسب: سوره انعام

سوره انعام
  1. Home
  2. »
  3. Uncategorized @fa

قرآن و پدر و مادر

متن سوال: خداوند در قرآن کریم در باره والدین چه توصیه هایی نموده است؟ متن جواب: توجه به پدر و مادر و چگونگی رفتار با

ادامه مطلب »