سودمند

«آزمون بلا»

“ما بطور حتم و بدون استثناء همگى شما را با ترس، گرسنگى و آفت در مال‌ها و جان‌ها و محصولات می‌آزماییم و تو اى پيامبر صابران را بشارت ده‏”[note]1- و لنبلونّكم بشى‏ء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال

بیشتر بخوانید...