برچسب: سنت الهی

عيد سعيد مبعث

“ختم نبوت”

انسان بر خلاف سایر جانداران، هم می تواند خود را به جلو ببرد و هم می تواند به عقب برگردد، هم قادر است به سوی

ادامه مطلب »