برچسب: سنتی دیرین

سنتی دیرین
  1. Home
  2. »
  3. عيد سعيد قربان
عيد سعيد قربان

«سنتی دیرین»

قربانی، از شعارها و نشانه های دین خدا و پرستش او و از مناسک حج است. مفهوم قربانی، آن است که برای خدا و به

ادامه مطلب »