سكوت

«گوهر سکوت»

پرحرفی دارای آفات و اثرات نامطلوب متعددی است که در زندگی روزمره کمابيش اثرات آن را مشاهد می‌کنيم. یکی از تعاليم اخلاقی مشترک انبيای الهی، کم‌ سخن گفتن و پرهيز از پرحرفی است. در مواعظ حضرت عيسی (عليه السلام) آمده

بیشتر بخوانید...