برچسب: سعادت حقیقی

انگیزه ای متفاوت

امیر المؤمنین (علیه السلام) فعالیت اقتصادی خویش را از نقطه صفر شروع نمود. به گونه ای که در سال های آغازین هجرت، حتی قادر به

ادامه مطلب »