سعادت انسان

«دار عمل»

از پايه‌های اديان الهی توجه به آخرت و اين نکته است که سعادت انسان مرهون اعمال او در اين دنيا می‌باشد. در اين خصوص خداوند متعال مواعظی به حضرت عيسی (عليه السلام) فرمود: “ای عیسی! مرا نسبت به خود نزدیک

بیشتر بخوانید...