برچسب: سزاوار

عيد سعيد فطر

«حقیقت عید»

بعد از یک ماه روزه داری و بندگی خداوند، اکنون می‌خواهیم تا عید فطر را به جشن بنشینیم. از این رو بر مؤمن، سزاوار است

ادامه مطلب »