برچسب: سرچشمه علوم الهی

امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

«سرچشمه علوم الهی»

“عبداللَّه بن نافع أزرق” یکی از سران خوارج بود که جزو سرسخترین دشمنان امیرالمؤمنین (علیه السلام) و خاندان ایشان به شمار می‌رفت. او پیوسته می‌گفت:

ادامه مطلب »
امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

« سرچشمه علوم الهی »

عبداللَّه بن نافع بن ازرق یکی از سران فرقه خوارج بود که جزو سرسخترین دشمنان حضرت علی و خاندان وی (علیهم السلام) به شمار می‏رفت.

ادامه مطلب »