سرنوشت اسلام بعد ار رحلت پیامبر(ص)

آخرین جلسه تعلیم

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در نزد مسلمانان به عنوان مبین کتاب خدا شناخته می شود و بیان، عمل، سخن و زندگی آن حضرت تبیین کننده آیات قرآن کریم است. اما اکنون ما در سالروز یکی

بیشتر بخوانید...