برچسب: سرافکنده

امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

« بازار دنیا »

” دنیا نوعى از بازار کسب و تجارت است، عدّه اى در آن سود مى برند و عدّه اى از آن خارج مى گردند؛ در

ادامه مطلب »