برچسب: سرافرازی یا سرافکندگی

امام حسن بن علی العسکری (علیه السلام)

«سرافرازی یا سرافکندگی؟»

در شناخت یک مذهب، آگاهی از دو مقوله اعتقادات و خصوصیات رفتاری، ضروری است. در مذهب تشیع، اعتقادات، چرایی و چگونگی پیدایش مذهب، حقانیت و

ادامه مطلب »