برچسب: سخن بیهوده نگفتن

امام علی بن الحسین السجاد (علیه السلام)

«مکارم خوبان»

امام سجاد (علیه السلام) مى‏فرمود: راه شناخت مسلمان دیندار به چند چیز است: به سخن بیهوده نگفتنش، به جدال نکردنش، به صبر و شکیبائیش و

ادامه مطلب »