سخن بیهوده نگفتن

«مکارم خوبان»

امام سجاد (علیه السلام) مى‏فرمود: راه شناخت مسلمان دیندار به چند چیز است: به سخن بیهوده نگفتنش، به جدال نکردنش، به صبر و شکیبائیش و به خوش خلقیش‏.[note]1ـ کان علی بن الحسین (علیه السلام) یقول: إن المعرفة بکمال دین المسلم،

بیشتر بخوانید...