برچسب: ستم و توهین

امام علی بن الحسین السجاد (علیه السلام)

«کمک به افتادگان»

بعد از 21 سال حکومت استبدادی، عبدالملک بن مروان در سال 86 هجری قمری از دنیا رفت و بعد از وی پسرش ولید جانشین او

ادامه مطلب »