برچسب: ستاره راهنما

امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

«ستاره راهنما»

«امام» به معناى پیشوا و رهبر است. در حقیقت به آن­چه از او پیروى مى ­شود امام مى‌گویند؛ خواه کتاب باشد یا انسان، حق باشد

ادامه مطلب »