سالکان

« قربانگاهی برای هوای نفس »

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «هنگام ذبح قربانی، گلوی هوای نفس و طمع را قطع کن.»[note]1-«و اذبح حنجرة الهوی و الطمع عند الذبیحه» (مصباح الشریعه، باب 21).[/note] از این بیان و نظایر آن بدست می‌آید که ذبح قربانی، رمزی از

بیشتر بخوانید...