برچسب: زکریابن ابراهیم

امام جعفر بن محمد الصادق (علیه السلام)

“مادری نصرانی”

زکریا بن ابراهیم، جوانی است تازه مسلمان که در عصر حیات امام صادق (علیه السلام) زندگی می‌کند. او می‌گوید بعد از اینکه حج را به

ادامه مطلب »