برچسب: زود قضاوت نکنیم

امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

«زود قضاوت نکنیم!»

از عنایاتی که خداوند متعال به برگزیدگان خود در میان مردم نموده، این است که به آنها توانایی‌های ویژه‌ای عطا کرده است. این موضوع در

ادامه مطلب »