برچسب: زندگی پاکیزه

امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

«زندگی پاکیزه»

حمران بن أعین می گوید: “وارد شدم بر امام محمد باقر (علیه السلام) و عرض کردم به من وصیتی کن!” حضرت فرمود: “شما را وصیت

ادامه مطلب »