برچسب: زندگی و باورهای من

زندگی و باورهای من
  1. Home
  2. »
  3. عقاید

زندگی و باورهای من

ما و اطرافیانمان، اگر خوب دقت کنیم تفاوتهای فراوانی داریم؛ زیبایی و وضع ظاهر، موقعیت مالی، قدرت جسمی، ملیت و نژاد، زبان، هوش و استعداد

ادامه مطلب »