برچسب: زندانی کردن امام کاظم ع

امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

« توطئه خلیفه »

همانند دزدها، از چراغ و روشنایی روز می‌ترسید. معلوم بود که از وجود پر برکت امام کاظم (علیه السلام) که همانند آفتاب در میان مردم،

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

«جرم من این است که آزاده ام …»

یوسف صدیق به چاه‏ انداخته می‌شود، روانه زندان می‌شود. مگر چه شده است؟ آیا جرمی جز محبوبیت نزد پدر، پاکی، تقوا و حق شناسی در

ادامه مطلب »
امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

« عروج در خلوت زندان »

امام موسی بن جعفر (علیه السلام): عاقل به آن چه توانا نیست وعده ندهد و به آن چه که به خاطر امید به آن سرزنش

ادامه مطلب »