زندانبان های امام کاظم (ع)

« عروج در خلوت زندان »

امام موسی بن جعفر (علیه السلام): عاقل به آن چه توانا نیست وعده ندهد و به آن چه که به خاطر امید به آن سرزنش شود دل نبندد و به کاری که بترسد در آن درماند، اقدام نکند.[note]1- ان العاقل

بیشتر بخوانید...