زمين

رجعت

متن سوال: چرا مسأله بازگشت ائمه اطهار (عليهم السلام) از طرف خداوند به وضوح بيان نشده است؟ متن جواب: مسأله بازگشت ائمه اطهار(علیهم السلام ) و يا رجعت از معتقدات شيعه است و در قرآن کريم نيز آياتي وجود دارد

بیشتر بخوانید...