برچسب: زرنگترین مردم

حکمت علوی

از موسی بن جعفر از پدر بزرگوارشان از جد بزرگوارشان از علی بن الحسین (علیه السلام) از پدر گرامیشان روایت شده که فرمودند: روزی امیرالمومنین

ادامه مطلب »