برچسب: زبان، شمشیر دو دم

امام علی بن الحسین السجاد (علیه السلام)

«زبان، شمشیر دو دم»

دوره امامت امام سجاد (علیه السلام) هم زمان است با فجایعی که بنی امیه و بنی مروان به نام اسلام رقم زدند. در زمانی که

ادامه مطلب »