برچسب: ریاضت

عيد سعيد قربان

« قربانگاهی برای هوای نفس »

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «هنگام ذبح قربانی، گلوی هوای نفس و طمع را قطع کن.»[note]1-«و اذبح حنجره الهوی و الطمع عند الذبیحه» (مصباح الشریعه،

ادامه مطلب »