امام علی بن الحسین السجاد (علیه السلام)

«صفحاتی از دفتر شام»

شام از آن روز که به تصرف مسلمانان درآمد، فرمانروایانی چون خالد بن ولید و معاویه فرزند ابوسفیان را به خود دید. مردم این سرزمین

ادامه مطلب »
سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

«احیاگر»

عاشورا حادثه ای نبود که در یک نیم روز در سال 61 هجری اتفاق بیفتد و از قبل و بعد خود جدا باشد. هم ریشه

ادامه مطلب »