برچسب: روز واقعه

سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

« روز واقعه »

بامداد روز عاشورا، سید الشهدا (علیه السلام( یاران خویش را که سى و دو سواره و چهل تن پیاده بودند، سازمان داد. “زهیر” را بر

ادامه مطلب »