امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

” کار دنیایی، اطاعت الهی “

در فکر این بودم که بعد از اماممان زین العابدین (علیه السلام)، چه کسی شایستگی دارد تا جانشین او شود؛ تا این که روزی به

ادامه مطلب »
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)

کلید رستگاری

به گذشته پرمشقت خویش می‌اندیشید. به یادش می‌افتاد که چه روزهای تلخ و پر مرارتی را پشت سر گذاشته؛ روزهایی که حتی قادر نبود غذای

ادامه مطلب »