برچسب: روزگار ناسازگار

امام علی بن محمد الهادی (علیه السلام)

«روزگار ناسازگار! …»

سعی و عمل و کوشش چیست؟ آنچه مهم است شانس انسان است! سعی و کوشش، فن‏ و هنر و صنعت، زور بازو و … همه

ادامه مطلب »