امام علی بن الحسین السجاد (علیه السلام)

«روح عمل»

هر عملی که انسان انجام می‌دهد، دارای خصوصیات و شاخص هایی است که بر اساس آن ها، جایگاه و ارزش عمل تعیین می‌گردد. در این

ادامه مطلب »