برچسب: روحیه

روحیه
  1. Home
  2. »
  3. ايام حج
ايام حج

انبیا در حریم کعبه

طواف کنندگان بیت الهی ، بر مسجدی وارد می شوند که کعبه را در میان دارد. آنان می باید طواف و گردش خود را از

ادامه مطلب »