رفتار و کردار

«حُسن همراهی، مسلمان و غيرمسلمان»

حُسن همراهی چیست؟ اميرالمؤمنين، علی (عليه السلام)، با مردی غيرمسلمان همسفر شد. آن مرد از اميرالمؤمنين (عليه السلام) پرسید: «ای بندۀ خدا! به کجا می‌روی؟» امام پاسخ داد: «به کوفه می‌روم.» امام و همسفرش بخشی از مسير را طی کردند

بیشتر بخوانید...

«ادعایی بزرگ»

محبت نسبت به اهل بیت (علیهم السلام) بدون شک از ارزشمندترین گوهرهایی است که شیعیان به داشتن آن افتخار می‌کنند. اما آیا صرف داشتن محبت، کافی است تا خود را شیعه و پیرو آنان بدانیم؟ با دقت در سیره اهل

بیشتر بخوانید...