رحمت خداوند

رحمت به مانند باران

آیا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رحمت است براى عموم مردم يا فقط رحمت است براى مؤمنين؟! پروردگار در قرآن می‌فرماید: “و ما تو را نفرستاديم مگر اينكه رحمت براى همۀ عالميان باشى.”(1) به راستی پیامبر (صلی

بیشتر بخوانید...