متن سوال: چرا مسأله بازگشت ائمه اطهار (علیهم السلام) از طرف خداوند به وضوح بیان نشده است؟ متن جواب: مسأله بازگشت ائمه اطهار(علیهم السلام ) و یا رجعت از معتقدات شیعه است و در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که امکان بازگشت به دنیا…