راویان حدیث امام صادق ع

«دانشگاه جعفری»

اگر حوزه درس امام صادق (علیه السلام) را دانشگاه بنامیم، سخنى گزاف و دور از واقع نگفته ‏ایم. این دانشگاه، میراث علمى عظیمى بر جاى نهاد و عالمان بسیارى تربیت کرد و برجسته‏ ترین متفکران و زبده ‏ترین عالمان را

بیشتر بخوانید...