عنوان‏ بصرى‏ که نود و چهار سال از عمرش مى‌گذشت، پس از اینکه حضرت صادق (علیه السّلام) در مدینه به نشر علم و فضیلت مشغول شدند، در خدمت آن جناب حاضر مى‌شد و از محضر پر فیض ایشان بهره‌مند مى‌گردید. در یکی از ملاقات‌های بین…