ولادت امام علی بن الحسین السجاد (علیه السلام)

«آرامش در اعماق دل» 

باسمه تعالی “نتایج یک پژوهش در دانشگاه تورنتو که بر روی اعصاب مغز انسان‌های مختلف انجام شده بود نشان می‌دهد که اعتقاد به خدا عامل مهمی در جهت کنترل اضطراب و استرس است.“ زندگى انسان در این جهان همواره با اضطراب‌ها و دلهره‌ها همراه است….

ماه مبارك رمضان, مناسبت نامه

« رمضان و عادات ‌ما » 

ما آدم‌ها بین بعضی حالات و مطلوب‌ها سرگردان هستیم. هنگامی که یک زندگی در حال نوسان، با زوایای ناروشن و توام با عدم‌ قطعیت داریم، همه‌ی سعی‌مان را صرف این می‌کنیم که به یک ثبات و سکونی برسیم ولی آنگاه که پس از تحمل سال‌ها…