“بدترین افراد، بنده‌ای است که دو رو و دو زبان باشد …” (امام حسن عسکری (علیه السلام)) نفاق یا دورویی یا دوزبانی در اصل به معنای مخالفت ظاهر با باطن و درون است. بعضی از انسان‌ها در به کار بردن این خصیصه از تبحر بالایی…