دوران امام حسن عسکری،

« مسؤلیتی سترگ »

امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمودند: “دو خصلتند كه بالاتر از آنها چیزی نیست: یكی ایمان به خدا و دیگری سود رساندن به برادران (دینی)”[note]1-قال الإمام حسن بن علی العسكری (علیه السلام): “خصلتان لیس فوقهما شیئ الإیمان بالله و نفع

بیشتر بخوانید...